Codecontrol mukana Koronavilkku-projektissa

Koronavilkku-sovellus oli tiukan aikataulun ja monen eri tahon yhteistyön onnistunut tulos, jossa myös Codecontrolin osaajat olivat mukana.

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-sovellus julkaistiin elokuun lopussa. Tavoitteena oli saada kuukauden aikana miljoona käyttäjää lataamaan sovellus puhelimeensa. Tavoite täyttyi vuorokaudessa, ja nyt sovellusta on ladattu jo 2,1 miljoonaa kertaa. Myös Codecontrol sai mahdollisuuden osallistua tähän ainutlaatuiseen projektiin.

– Olemme mukana Omaolo-verkkopalvelun kehittämisessä.* Kesäkuussa saimme puhelun DigiFinland Oy:stä (ent. SoteDigi Oy), joka vastaa Omaolo-palvelusta. Jo käynnissä olevan yhteistyömme puitteissa he pyysivät meitä mukaan Koronavilkku-sovellustyöhön ja vastasimme luonnollisesti kyllä, kertoo Codecontrolin ohjelmistoarkkitehti Toni Iltanen.

Koronavilkun päävastuullinen tilaaja on THL ja mukana on myös Kela, joka toimii toimittajana palvelinympäristöille. Mobiilisovelluksen toteutti Solita Oy ja DigiFinland Oy vastaa ammattilaisten toiminnoista eli siitä, mihin Koronavilkusta siirrytään, jos käyttäjä saa altistusilmoituksen ja missä terveydenhuollon ammattilaiset toimivat.

– Koronavilkku-hankkeessa kehitystyö on jaettu kahteen osaan eli kansalaisille näkyvään mobiilisovelluksen osuuteen ja terveydenhuollon ammattilaisille näkyvään Omaolo-osuuteen. Ammattilaisten tehtävänä on vastaanottaa kansalaisten yhteydenottoja sekä oirearvioita ja toimia niiden mukaan. Jos henkilö saa altistustiedon Koronavilkkuun, sovellus ohjaa häntä tekemään Omaolon oirearvioinnin. Hänellä on myös sitä kautta mahdollisuus asioida sähköisesti terveydenhuollon henkilökunnan kanssa, Iltanen toteaa.

Oirearvio ohjaa käyttäjää

Oirearvio itsessään on diagnostiikkaväline ja monipuolinen päätöksenteon tuki. Se pyrkii tunnistamaan, onko henkilöllä sellaisia oireita, jotka vaativat terveydenhuollon mukaantuloa. Oirearvioita on erilaisia, mitkä tunnistavat myös muita kuin koronasta johtuvia oireita ja ohjaavat käyttäjää tarpeen mukaan. Koronavilkkusovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista ja turvallista. Kehitystyössä oli mukana myös kyberturvallisuuskeskus, joka auditoi toiminnan ja sen rajapinnat.

Codecontrolin Toni Iltanen toimi tuoteomistajana eli vastasi Omaolo-palvelussa ammattilaistoimintojen kokonaisuudesta, sidosryhmäyhteistyöstä, projektin edistymisestä ja priorisoinnista mobiilisovelluksen ja Omaolo-palvelun välillä.

– Vastasin niistä Koronavilkun ammattilaisille näkyvistä ominaisuuksista, joita Omaolo-palveluun rakennettiin, jotta palvelut toimivat saumattomasti yhdessä.

Koronavilkku-sovelluksen tekeminen on esimerkki siitä, että haastavasta aikataulusta huolimatta isokin julkinen hanke on mahdollista saada maaliin, kun kaikilla on yhteinen tahto ja intressi. Hanke oli sikäli erikoinen, että sen tekoa ja aikataulua ohjasi myös varta vasten säädetty lainsäädäntö.

– Hanke oli todella hieno ja haastava. Mukana oli useita eri edustuksia ja useita eri vastuualueita sekä vahvoja ammattilaisia joka osiossa. Kokonaisuus toteutettiin todella tehokkaasti eikä aikataulunkaan vuoksi ollut aikaa ylimääräisille pohdinnoille. Mentiin kuin juna, Iltanen summaa.


Palaa sankaritarinoihin