Codecontrol mukana sosiaali- ja terveydenhuoltoalan uudistamisessa

Omaolo on julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu, jolla tuetaan ihmisen vastuunottoa omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Codecontrol on saanut olla mukana kehittämässä historiallisestikin merkittävää palvelua.

Syksyllä 2019 Suomessa lanseerattiin uusi Omaolo-verkkopalvelu, joka muuttaa rutkasti sosiaali- ja terveydenhuollossa totuttuja toimintatapoja. Omaolo-palvelua on kehitetty edellisen hallituskauden kärkihankkeessa, ODA-projektissa. Projektissa syntyneen Omaolo-palvelun jatkokehittämisestä ja kansallisesta levittämisestä vastaa SoteDigi Oy. Omaolo-palvelun tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tukemaan entistä paremmin yksilön kykyä ottaa vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Omaolo-palvelu on sähköinen oman olon arviointiin tarkoitettu työkalu, joka on reilun 2,5 miljoonan ihmisen saatavissa verkossa.

–Palvelussa ihminen kertoo vaivastaan ja oireistaan, minkä pohjalta sovellus antaa jatko-ohjeita. Palvelu osaa päätellä sen, milloin itsehoito riittää ja milloin henkilön on syytä hakeutua ammattilaisen vastaanotolle. Vastauksen saa ajasta ja paikasta riippumatta ilman jonottamista, kuvailee SoteDigi Oy:n ICT-hankejohtaja Hanna Nordlund.

Omaolo-palvelu on pitkän kehitystyön tulos. Ensimmäiset beta-versiot palvelusta olivat testissä jo vuonna 2017. Julkaisu toteutettiin vaiheittain vuoden 2018 aikana, ja palvelun varsinainen lanseeraus tehtiin syksyllä 2019. Kyseessä on ollut valtava hanke, jossa on ollut mukana lähes parikymmentä suomalaista kuntaa ja sairaanhoitopiiriä sekä lukuisia eri asiantuntijoita. Yksi toimijoista oli Codecontrol.

Tiivistä yhteistyötä sovelluskehityksen ytimessä

Codecontrol oli tiiviisti mukana Omaolo-palvelun kehittämisessä useassa eri roolissa loppuvuodesta 2016 aina vuoden 2019 kevääseen saakka.

–Kehitimme projektinhallinnan välineitä ja tukityökaluja, toimimme tuoteomistajan apuna ja teknisenä tukena sovelluksen kehityksessä sekä tilaajan edustajana konesalipalvelussa. Teimme siis hyvin tiivistä yhteistyötä sovelluskehityksen ytimessä tilaajapuolen edustajana, Codecontrolin ohjelmistoarkkitehti Toni Iltanen kertoo.

Kun kyse on isosta projektista, jossa tuotekehityksessä toimivia henkilöitä on valtavasti, on sujuva kommunikointi ja dokumentaation varmistaminen kaikkien saataville äärimmäisen tärkeää.

–Rakensimme hankkeen osapuolien tueksi kokonaisuuden, jonka tarkoitus oli tukea koko projektihenkilöstön yhteistyötä. Kokonaisuus piti sisällään muun muassa videoneuvottelupalvelun, viestinnän ja tehtävien allokoimisen työkaluja, yhteistyöalustoja muistiinpanoille, tikettipalvelun ja analytiikkakokonaisuuden, Iltanen luettelee.

Tekemisen mielekkyys tukee onnistumista

Hanketta vetäneen Nordlundin mukaan yhteistyökumppaneilla on suuri merkitys onnistuneen kokonaisuuden ja mielekkään tekemisen kannalta.

–On ollut tärkeää, että on joustava resurssi kehittämisen ja tekemisen tukena. Codecontrol on tuonut erittäin vahvaa osaamista tuoteomistajamme tueksi ja toiminut tärkeänä sparraajana palvelun kehittämisessä. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä yhteyshenkilöömme Toniin. Yhteistyö ollut todella sujuvaa ja töitä on ollut mukava tehdä yhdessä.


Palaa sankaritarinoihin